Όροι Ενοικίασης

Α. Η διαδικασία της μίσθωσης του αυτοκίνητου:
Αποστόλη της κράτησης μέσω του τρόπου που επιθυμείτε (τηλεφωνικά, μέσω φαξ, e-mail η συμπληρώνοντας την φόρμα κράτησης του από το δικτυακό τόπο on line κρατήσεις).
Επιβεβαίωση της θα σας δοθεί από το γραφείο μας

Β. Προϋποθέσεις της μίσθωσης:
Ηλικία οδηγού 23 ετών και άνω.
Άδεια οδήγησης, ελληνική, της ΕΕ κράτος μέλος-η διεθνής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν.

Γ. Κύριοι όροι της μίσθωσης:
Ελάχιστος χρόνος μίσθωσης 24 ώρες.
Ο μισθωτής επιβαρύνεται με το κόστος του καύσιμου και τυχόν πρόστιμα από τροχαία αδικήματα.
Το αυτοκίνητο μπορεί να ενοικιασθεί μόνο για νόμιμη χρήση.
Η μίσθωση ισχύει εντός των ορίων του ελληνικού κράτους. Ο μισθωτής δεν μπορεί να οδηγηθεί εκτός του νομού, χωρίς την άδεια της εταιρείας ή του γραφείου μας.

Δ. Ασφάλιση:
Τα αυτοκίνητα είναι ασφαλισμένα σε παγκόσμιο επίπεδο στην περίπτωση της πυρκαγιάς του αυτοκίνητου, καθώς επίσης και για ζημίες πάνω από το πόσο των 500 €.
Η ασφάλιση δεν καλύπτει ζημίες που προκλήθηκαν από οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ η ναρκωτικών ουσιών.
Επίσης δεν καλύπτονται ζημίες, όταν προκαλούνται από την κυκλοφορία των αυτοκίνητων στην άσφαλτο δεν με ασφαλτοστρωμένους δρόμους, λαμβάνοντας μέρος σε αγώνες αυτοκίνητων η άλλων παράνομων δραστηριοτήτων. Ζημίες στην εσωτερική, στο κάτω μέρος του αυτοκίνητου και στα ελαστικά δεν καλύπτονται από τις ασφάλειες.

Ε. Παράδοση και Παραλαβή:
Το γραφείο μας παραδίδει και παραλαμβάνει από / στο αεροδρόμιο και το λιμάνι της Λέσβου και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της Λέσβου (Ξενοδοχείο κλπ), χωρίς επιπλέον χρέωση σας από 7:00-23:00.
Για την παράδοση η παραλαβή εκτός των παραπάνω ωρών εργασίας υπάρχει επιπλέον χρέωση για το μισθωτή μετά από σχετική συμφωνία.

Z. Αξεσουάρ:
Παιδικά καθίσματα είναι διαθέσιμα μόνο μετά την κράτηση και με επιπλέον χρέωση 2 € ανά ημέρα μίσθωσης.

H. Παράταση μίσθωσης:
Ο μισθωτής μπορεί να παρατείνει τη μίσθωση και μετά το χρόνο που έχει δηλώσει αλλά μετά από την ενημέρωση και την συγκατάθεση του γραφείου μας.

Θ. Συνοδηγός και Επιβάτες:
Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Ι. Συντήρηση αυτοκινήτου:
Κάθε αυτοκίνητο παραδίδεται στο μισθωτή μετά από συντήρηση και έλεγχο για τη δυνατότητα χρήσης για 5.000 χιλιόμετρα, χωρίς την ανάγκη επιπλέον συντήρησης.
Στην περίπτωση μακροχρόνιας μίσθωσης, κατά την προγραμματισμένη συντήρηση του οχήματος, η εταιρεία ενοικίασης οχημάτων προσφέρει ένα νέο στο χώρο του μισθωτή (ξενοδοχείο κλπ) χωρίς επιπλέον χρέωση.

Κ. Αντικατάσταση οχήματος:
Το γραφείο μας αντικαθιστά χωρίς επιπλέον χρέωση και ανεξάρτητα σχετικά με την ευθύνη της μισθωτής η μη – κάθε όχημα το οποίο ακινητοποιείται εξαιτίας βλάβης εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις: Ακινητοποίηση αυτοκίνητων από την Τροχαία λόγω κυκλοφορικού αδικήματος η επικίνδυνης οδήγησης.